YDELSER


Vores ydelser handler om at skabe værdi med data. Uanset om opgaven er en helt ny løsning eller bedre anvendelse af den, som du allerede har.

Rådgivning og foranalyser

Ingen løsning er bedre end den tekniske platform, som den er bygget på. Og ingen løsning skaber værdi, hvis ikke begrænsninger og muligheder i kildesystemer, styringsmodeller, registreringsrammer er indtænkt.
Vi tilbyder kundespecifikke foranalyser som tilpasses jeres behov. Med vores erfaringsgrundlag kan vi hurtigt vurdere om projektet kræver en omfattende analyse eller om det er udvalgte delområder, man bør kaste sig over for at projektet kan stå på et solidt fundament.
Derfor kan en foranalyse hos os være alt fra få timers bistand til en samlet analyse, hvor produktet er et projektgrundlag for udvikling, release, drift og vedligehold af en ny løsning. Mindre analyser har ofte fokus på løsningsoptimering eller -opgradering, Master Data Management, brugerstyring og sikkerhedsmodellering, Frontendværktøjer, adoption-programmer mm.
Ring og hør nærmere. Du vil blive overrasket over hvad vi kan.

Udbudsrådgivning

Et udbud skal overholde formelle retningslinjer og samtidig skabe rammerne for implementering af den rigtige løsning for organisationen. Det kræver ikke blot juridiske kompetencer men også en solid teknisk viden og erfaring fra andre projekter. I modsat fald risikerer man, at et teknisk projekt opstartes med unødige risici i forhold til business casens mål og omkostningsforventninger.
Numerics arkitekter og konsulenter har års erfaring i behovsafdækning samt teknisk tilbudsrådgivning i forhold til blandt andet nationale, statslige løsninger. Vi er vant til at bistå med alt fra integrationsdesign og teknisk tilbudsevaluering til metodemæssig bistand i forbindelse med projektets efterfølgende opstart. Ofte deltager vi som specialister, der udfylder de roller som organisationen selv ikke kan eller ikke ønsker at udfylde.

Proof of Concept (POC og spiking)

Det skal være tydeligt for beslutningstagere og slutbrugere om en ny løsning kan indfri forretningens behov. POC gør det muligt med en lille indsats at få bekræftet om man er på rette spor.
I en POC bygger vi typisk en prototype som har fokus på projektets største usikkerheder. Det kan være datakvalitet, brugergrænseflader eller ny teknologi. Deltagere er i reglen de medarbejdere, som skal bruge løsningen i dagligdagen eller som har ansvaret for det forretningsmæssige udbytte. Midlerne er visualisering og hands on, som kan bringe barrierer og begrænsninger frem i lyset, som ellers ville være overset.
I de tilfælde hvor bekymringerne er mere tekniske gør vi ofte brug af Spiking. Vi opbygger ikke en prototype men afprøver kun de helt specifikke løsningskomponenter, som f.eks. er nye eller af anden grund skaber risiko eller usikkerhed i projektet.
Vi har stor erfaring med POC og Spiking, og vi anbefaler det som værktøjer til at risikominimere og målrette projekter.

Implementering

Det er afgørende at din løsning baseres på en generisk og driftssikker arkitektur. Det er ligeså vigtigt at brugergrænsefladerne matcher kompetencer, kultur og behov i lige præcis din organisation. Det er med den forståelse, at vi hjælper med at designe og implementere Data Warehouse og brugergrænseflader.
Vores konsulenter har unik erfaring med Microsofts BI and Analytics produkter og med TARGIT Decision Suite. Vi stræber efter at kombinere faglig viden med kreativ usikkerhed, så løsningen prioriterer dine behov og nyttiggør vores erfaring. Vores leverancemodeller og projektledere drager omsorg herfor og tager desuden vare på kvalitetssikring, dokumentation og alle de andre elementer, som udgør grundlaget for et succesfuldt BI-projekt.
BI er forretningsnær IT med mange deltagere og interessenter. Vores konsulenter er i stand til at sætte sig ind i din virksomhed. Vi vant til at udvikling, afprøvning og produktionssætning udføres i samarbejde med mange projektdeltagere, herunder kundens samarbejdspartnere og leverandører af kildesystemer.

Projekt og programledelse

Numerics projektledere har mange års erfaring med agile udviklingsmetoder og administrative projektmodeller. Vi er certificeret i SCRUM og Prince II.
Vores mangeårige erfaring i branchen kommer dig til gode. Vi bruger ikke dine penge på unødig administration, men vi ved også godt, hvor der ikke kan indgås kompromisser. Vores skabeloner og projektrum muliggør en effektiv og kvalitetssikret dagligdag, hvis du ikke selv har et setup, som vi skal anvende.
Vi lægger vægt på at alle projekter startes på et solidt grundlag, og på at udviklingen sker i nært samarbejde med både driftsansvarlige og med de brugere, som i sidste ende skal anvende og tage ansvar for løsningen. Uanset om udviklingsmodellen er SCRUM eller ej så anser vi det for vores fornemmeste pligt at videregive den læring som projektet tilbyder, så den kan skabe værdi allerede mens projektet udføres.
BI løsninger er levende systemer, som hele tiden skal tilpasses ændringer i forretningens behov, nye kildesystemer mm. Vi kan hjælpe dig med at få det til at gå op i en højere enhed.

Service og support

Numerics service- og supportkoncept er baseret på mange års erfaring med servicering og drift af BI-løsninger. Modellen er fleksibel og skalerbar, og det er dig, der prioriterer.
Vi ved at din tilfredshed - og vores arbejdsglæde - er afhængig af at vi kan yde værdiskabende og kundespecifik service i en fart. Derfor er de medarbejdere, som har været med til at opbygge en løsning også tilgængelige, når den skal vedligeholdes og videreudvikles. Du er desuden tilknyttet en Delivery Manager, som tager ansvar for kvalitet af leverancerne.
Vores ydelser kan omfatte såvel support til løsningsansvarlige og slutbrugere som service til driftsafdelingen. Meget ofte varetager vi også de små optimeringer og tilretninger, som enhver BI-løsning har brug for over tid.
Vores ticketsystem sikrer at der altid er klarhed over prioritering og indhold af sagerne. Svartiden kan du selv bestemme. I vores højeste serviceniveau garanterer vi dig at sagen påbegyndes indenfor en time efter at vi har modtaget den.

Undervisning

Hos Numeric tilpasses kurser altid kunden. Uanset værktøj eller løsning, så skaber det mere værdi at vi kan fokusere på det, som er nyt for jer, eller det, som ikke rigtigt er lykkedes hidtil.
Holdundervisning leveres især på Microsofts BI and Analytics produkter, herunder Master Data Services og PowerBI, og på de forskellige værktøjer i TARGIT Decision Suite. Vi tilbyder også et undervisnings- og vidensdelingsforløb for superbrugere, som udover kompetencer i værktøjerne, også har til formål at øge evnen til at overvåge, øge og målrette det forretningsmæssige udbytte af løsningen.
Selvom kurserne er kundespecifikke er vores priser konkurrencedygtige. Ring og hør nærmere om mulighederne.