KOMPETENCER


Business Intelligence er en samlebetegnelse for værktøjer, systemer og metoder, som forbedrer organisationers evne til at anvende de mange data som dagligt genereres. Business Intelligence handler om at skabe værdi i forretningen med data, og det er vores hjemmebane.

Data Warehouse arkitektur og udvikling

Vi bygger ikke bare et Data Warehouse til konsolidering af data på tværs af kildesystemer. Vi skaber en vidensbank som samler, renser og beriger jeres data, så de kan komme ud at skabe værdi i forretningen. Vi hjælper med at designe, udvikle og vedligeholde dit Data Warehouse.  Data Warehousing er vores kernekompetence og grundlaget for din samlede BI løsning.


Master Data Management

En Master Data Management løsning samler, renser, behandler og udstiller master data på tværs af systemer og bredt i organisationen. Det kan f.eks. være kontoplaner, kunder, produkter eller sager. Master Data Management anvendes alt for sjældent til at effektivisere systemer og processer og til at øge forståelse og arbejdsglæde blandt medarbejderne. I mange tilfælde kan vi med en lille indsats forbedre datakvaliteten på tværs af systemer væsentligt.


Hybrid Business Intelligence

Brugergrænseflader forbedres hele tiden og gør det let for selv utrænede brugere at opbygge avancerede analyser udfra egen forretningsforståelse. Samtidig er der sket en udvikling, hvor forretningens data meget ofte er spredt over både egne og eksterne systemer, on premise eller i skyen. Det kan man se som en trussel eller man kan se det som en mulighed. Uanset optikken så kan vi bistå i forhold til såvel de forretningsmæssige udfordringer som de tekniske løsninger, der skal besluttes og udvikles.


Advanced and predictive analytics

Behovet er ikke nyt, men nye værktøjer har gjort det langt lettere at afprøve fordele og muligheder. Potentialet er ny indsigt i egen forretning og ikke mindst muligheden for at agere tidligere og mere specifikt på både muligheder og udfordringer. Vi kender værktøjerne, og vi ved hvordan man kommer i gang.


Brugergrænseflader

Der findes i dag et antal moderne og mere eller mindre intuitive frontend værktøjer i markedet. Værktøjerne er mere forskellige end man ofte i første omgang tror. Samtidig er valget af frontend helt afgørende for om data kommer ud at arbejde i forretningen. Vi har stor erfaring med at implementere brugergrænseflader i vidt forskellige kulturer og til vidt forskellige formål.


Projekt og Program Ledelse

Numerics projektledere har mange års erfaring med agile udviklingsmetoder og administrative projektmodeller. Vi er certificeret i SCRUM og Prince II og er blandt de første i landet, som er uddannet i Prince II Agile. Vores mangeårige erfaring i branchen kommer dig til gode. Vi bruger ikke dine penge på unødig administration, men vi ved også godt, hvor der ikke kan indgås kompromisser.


Opgradering og modernisering

Er du i tvivl om din tekniske platform er den rigtige, også når det kommer til licensomkostninger? Eller er situationen bare at I er kommet nogle versioner bag ud? Uanset om vi taler servere eller brugergrænseflader, så går udviklingen stærkt. Performance forbedres og nye muligheder kommer til. En opgradering kan være uhyre simpel eller mere kompliceret. Vores erfaring og checklister sikrer at vi hurtigt kan fortælle, hvad der skal til og hvad du får ud af indsatsen.


Brugerstyring og sikkerhedsmodeller

Den rigtige sikkerheds- og brugerstyringsmodel sikrer at brugere kun får adgang til data, som de er berettiget til og har brug for. Dette sikrer både at lovgivning overholdes og at brugere ikke overvældes af data, som de reelt ikke har brug for. Lad os hjælpe med at opbygge modeller for sikkerhed og brugerstyring, der både er robuste og som er enkle at redigere af hensyn til virksomhedens udvikling og relevant lovgivning. Det øger værdien af løsningen og skaber samtidig den nødvendige tryghed ved at lovmæssige og interne krav overholdes.

Forretningsanalyse

I har måske allerede en klar strategi og registreringsrammer i kildesystemerne, som matcher. Nogle BI løsninger ender alligevel som it-projekter uden succes, fordi de ikke har leveret værdi til forretningen. Sådan behøver det ikke være. Løsningen skal tage afsæt i organisationens kultur og omfatte de nøgletal og den funktionalitet, som virker og er nødvendig. Der er altid læring forbundet med et BI projekt, men den læring kan gøre større nytte, når den kommer for dagen i en foranalyse.


Targit Decision Suite

Vores mest erfarne konsulenter har mere end 10 års erfaring med Targit. Vi har været med på hele rejsen fra nyskabende og intuitiv brugergrænseflade til den unikke og komplette suite af værktøjer, som Targit Decision Suite udgør i dag. Targit dækker hele vejen fra analyse og rapportering over dashboards på mobilen til intuitiv data exploring med Targit Data Discovery. Lad os tage en snak. Du vil blive overrasket over hvad der kan lade sig gøre.


Microsoft

“Microsoft Gold Certified Partner” er det højeste trin inden for Microsoft partnere. Som Gold Certified Data Analytics partner har vi adgang til værktøjer, support og ressourcer fra Microsoft, som ikke-certificerede virksomheder ikke har.

At være Gold Partner er et kvalitetsstempel fra Microsoft. Det understreger, at vi har erfaring og tekniske kompetencer inden for Data analytics, og det beviser en høj grad af tekniske certificeringer hos vore konsulenter.