Anvendelse af cookies
Når du besøger numeric.dk, indsamles oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre brugeroplevelsen og indholdet på hjemmesiden. Oplysningerne indsamles af forskellige cookies.

Nogle oplysninger indsamlet med cookies deles med vores annoncerings- og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester.

De fleste browsere muliggør at du kan se de cookies, som vi benytter. I Chrome sker det ved at klikke på hængelåsen i adresselinjen.

Du samtykker til vores cookies, hvis du fortsætter med at anvende hjemmesiden.

Registrering af personoplysninger i kontaktformular
Når du benytter hjemmesidens kontaktformular, registreres og behandles yderligere persondata, som bl.a. kan omfatte navn, email, emne og en besked. Vi beder kun om den information, som er relevant for behandling af din henvendelse. Den information du afgiver i kontaktformularen deles ikke med yderligere parter med mindre du angiver tilladelse hertil.

Du samtykker til registrering af persondata via kontaktformularen, når du benytter denne.

Beskyttelse af afgivne oplysninger
Hjemmesiden omfatter tekniske foranstaltninger, som har til formål at beskytte dine data mod utilsigtet sletning, offentliggørelse, tab, destruktion, uautoriseret offentliggørelse, misbrug samt andre ulovlige behandlinger og anvendelser heraf.

Ejer og kontaktinformation
Numeric ApS
Borgmester Jensens Alle 25A, 1. 2100  København
CVR: 37974501
Tel: +45 4142 1568
Mail: info@numeric.dk
Website: numeric.dk

 

English: Use of cookies
When you visit numeric.dk, information about you is collected, which is used to customize and improve the user experience and content of the website. The information is collected by different cookies.

Some information collected with cookies is shared with our advertising and analysis partners. Our partners can combine this data with any other information that you have provided or they have collected from your use of their services.

Most browsers allow you to see the cookies we use. In Chrome, this is done by clicking on the padlock in the address bar.

You agree to our cookies if you continue to use our website.

Registration of personal data in the contact form
When you use the website’s contact form, additional personal data is registered and processed. This may include name, email, subject and a message. We only ask for the information relevant to the processing of your inquiry. The information you provide in the contact form is not shared with additional parties unless you provide permission to do so.

You agree to register personal data through the contact form when you use it.

Protection of information provided
We have taken technical and organizational measures to protect your data against accidental or unlawful erasure, publication, loss, destruction, unauthorized disclosure, misuse or other unlawful processing.

Owner and contact information
Numeric ApS
Borgmester Jensens Alle 25A, 1. 2100 Koebenhavn Oe
CVR (central business register) no: 37974501
Tel: +45 4142 1568
Mail: info@numeric.dk
Website: numeric.dk